1795 kr
Unika kreativa logotyper
Leverans på ett fåtal dagar
Välj från 6 kreativa logoförslag
Obegränsat med designändringar
Logotypleverans i CMYK, PMS & RGB
Personlig logodesigner
100% rättigheter till logotyp
Informationshäfte
2495 kr
Unika kreativa logotyper
Leverans på ett fåtal dagar
Välj från 10 kreativa logoförslag
Obegränsat med designändringar
Logotypleverans i CMTK, PMS & RGB
Personlig logodesigner
100% rättigheter till logotyp
Informationshäfte
3495 kr
  Inkluderar Mellanpaketet plus:
Design av visitkort-, kuvert & brevpapper
Visitkortdesign upp till 10 namn
Design grundas på er logotyp
Obegränsat med designändringar
Färgsystem PMS & CMYK för tryck
100% rättigheter
Informationshäfte

Logotype - GuideLogotypeguide för beställare


Att tänka på vid beställning av logotype


En för grafiskt komplex logotype
Tänk på att inte välja en för grafiskt komplex logotype som innehåller för många färger och bildelement. Det blir problem när ni ska trycka logotypen på företagets kläder och bilar. Det fungerar på en webplats men inte annars. Försök att hålla logotypen enkel med några bra kännetecken. Välj en färg eller symbol som är lätt att känna igen.

För mycket text i logotypen
För att ni ska få ett slagkraftigt varumärke som skall gå att uppfattas och tryckas så måste ni tänka på att ha få bokstäver med i logotypen om möjligt. Om företaget heter Svensk Möbeldesign i Gnosjö AB, med slogan "Vi bygger möbler från träd till fotölj" så blir logotypen rörig och fylld med text om all text ska med. Överväg då istället att välja logotypetext "Gnosjö Möbeldesign" med slogan "Träd till fåtölj". Det blir en mer slagkraftig logotyp och förmedlar budskapet utan att kommunicera för mycket text.

För avancerad symbolik i logotypen
Om ni vill ha en symbolik i er nya logotyp så fråga några personer om de kan uppfatta symboliken. Det kan lätt bli för avancerat och svårt att förstå om en symbolik inte är tydlig.

Logotypen är lik ett annat företags logotyp
Undersök marknaden så att ni inte gör en logotyp som är för lik någon annan i samma bransch. Det kan bli känsligt och skapa merarbete för er i ett senare skede.

Logotypen är inte anpassad till ditt företags profil
Tänk på vilken profil ni vill förmedla i ert företag genom logotypen. Kanske passar inte en bubblig rosa logotyp till en bank. Försök fundera ut vilket budskap ni vill att er logotype skall förmedla.

Logotypen är knuten till en trend
Försök att välja en tidlös design på er logotype. Något som även fungerar om 10 år. Logotypen skall vara ert varumärke för många år framöver.

Läs här om vår designprocess
- Design av logotype

SLUTLEVERANS
Här följer lite information om vad som ingår i slutleveransen av logotype samt vad filerna kan användas till. I slutleveransen av logotype ingår ett antal mappar som innehåller logotypen i olika filformat och färgformat. Detta ingår:

VEKTORGRAFISKA FILER
Dessa filer är vektorgrafiska filerna som är grunddokumenten för Er logotype. Med dessa filer kan Ni ändra dimensionerna på Er logotype utan att kvaliteten försämras. Samtliga filer är designade i PMS färger. Filen med fil-ändelsen .ai kan öppnas och editeras i Adobe Illustrator. Filen med fil-ändelsen .eps (Encapsulated postScript) kan öppnas och editeras i olika program. För att vektorgrafiskt kunna editera filen fullt ut rekommenderas dock att den dock hanteras i Adobe programvara.

PHOTOSHOP (RGB)
Filen med filändelsen .psd kan editeras i Adobe Photoshop vilket är ett mycket vanligt och populärt bildbehandlingsprogram

WEBFILER
Dessa filer har enbart begränsade editeringsmöjligheter och är kraftigt filstorleksoptimerade för att passa Internet. Önskas dessa filtyper editeras görs det bäst med orginalfilerna .ai (med Adobe Illustrator) eller med .psd (Adobe Photoshop) för att sedan sparas i önskat filformat.

Filer:

• .jpg (Joint Photographic Expert Group). Digital bild framtagen genom destruktiv komprimering med god komprimeringsgrad. Kan inte ha en transparent bakgrund.

• .gif (Graphics Interchange Format). Denna typ av fil har länge varit standard för icke-förstörande komprimering av bilder. En .gif fil kan även innehålla animationer vilket gjort den mycket populär på Internet. Bilden kan max innehålla 256 färger vilket i vissa fall kan innebära kraftiga kvalitetsförsämringar. En .gif bild kan vara transparent. När en gif fil skapas måste pixlarna närmast objektet (logotypen) erhålla en färg för att göra en mjuk övergång till det transparenta området. Dessa pixlars färg bör matcha bakgrunden färg för att kanterna och övergången skall se kantig ut. I Er leverans återfinns .gif filer som kan matchas mot en vit och en svart bakgrund.

• .png (Portable Network Graphics). Denna typ av fil är tänkt att ersätta den föråldrade .gif filen och är också den framtagen via icke-förstörande komprimering. Denna fil har inte samma färgbegränsningar som .gif filen.

PDF-filerna
Pdf-filerna (Portable Document Format) är filerna avsedda för tryckeriet. Formatet är plattformsoberoende varför det kan öppnas av de flesta datorer förutsatt att programvara installerats (Adobe Reader eller Adobe Acrobat). Filen är av PostScript format och är vektorgrafisk (logotypen kan storleksförändras utan att kvaliteten försämras). Dessa filer är lämpliga att nyttja vid tryck.

RGB-pdf
RGB.pdf filen är Er logotype i RGB färger sparad i .pdf format.

PMS-pdf
PMS.pdf filen är Er logotype i PMS färger (dekorfärger) sparad i .pdf format.

CMYK-pdf
CMYK.pdf filen är Er logotype i CMYK färger sparad i .pdf format.

Har du en fråga om logotyper? - Ställ en fråga via vårt kontaktformulär

TYPSNITT
Denna mapp innehåller de teckensnitt som just Er logotype är uppbyggd av. För att kunna hantera Er logotype fullt ut måste datorn ha dessa teckensnitt installerade. Detta görs påolika sätt beroende på operativsystem i just Er dator.

OM FÄRGER
RGB är en förkortning av färgerna Rött, Grönt och Blått vilka används som grund i denna additativa färgblandning. RGB har ett mycket bredd färgspektra och används främst i bildskärmar.

CMYK är en förkortning av Cyan, Magenta, Yellow och Key Colour (svart) och är en subtraktiv färgblandning. Denna färguppsättning är vanlig för färg som läggs på papper eller annan tryckmedia. Benämns i trycksammanhang som 4-färgstryck.

PMS (Pantone Matching System) är ett färgreferenssystem för dekorfärger (tryckfärg i speciell kulör som används inom en grafisk tryckprocess) utvecklat av företaget Pantone. Tanken med systemet är att kunna färgmatcha en bild som skall tryckas oberoende av hur bilden är framtagen (plattformsoberoende). När Ni jämför Er logotype i RGB med logotypeen i PMS färger kan Ni uppleva små färgskillnader, detta beror på att RGB har ett mycket brett färgspektra jämfört med PMS färgreferenssystem.

OM TRYCK
Om/när Er logotype skall tryckas uppstår ett antal frågor att ta ställning till. Från Er sida sett är kvalitet kontra pris oftast den viktigaste faktorn. Beroende på vad som skall tryckas, på vilket material det skall tryckas samt hur många färger Ert tryck innehåller används olika metoder.

Digitalt tryck lämpar sig bäst i små upplagor. Här lämpar sig de flesta färgformaten RGB, CMYK eller PMS. För att få bästa resultat skall helst en vektoriserade filen användas men det går även att trycka det pixelbaserade formatet .jpg men med sämre kvalitet som följd. Med de filer som Ni erhållit Er slutleverans lär ett tryck från jpg formatet aldrig vara aktuell.

Dekortryck (PMS tryck) är det vanligaste sättet att trycka sin logotype. PMS tryck ger ofta det bästa resultatet. Logotypen trycks färg för färg med de exakta PMS färgerna vilket ger ett mycket exakt återskapande av Er logotype. Varje PMS färg måste tillblandas ochdet måste tillverkas en tryckfilm för varje kulört, detta är kostsamt. Själva tryckprocessen går till så att varje kulör trycks var för sig, vilket också ökar kostnaden. Ju större upplaga ju billigare blir styckepriset. Som Ni förstår påverkas priset givetvis av de antal färger som Er logotype utgörs av. Lämna Er PMS.pdf fil till tryckeriet så tar de fram rätt PMS färgkod för Er logotype.

4-Färgstryck lämpar sig bäst om logotypen utgörs av många färger. Tryckeriet analyserar Er logotype och delar upp logotypen i de fyra grundfärgerna i CMYK och trycker Er logotype. CMYK tryck ger inte samma färgåterskapning som ett dekortryck gör men kan vara avsevärt billigare. Lämna Er CMYK.pdf fil till tryckeriet, den innehåller all information tryckeriet behöver.

Kontakta tryckeriet för att få just Er logotype analyserad. Se till att tryckerier kan hantera filerna som baseras på Adobes produkter. Tryckeriet kommer att föreslå lämplig tryckmetod baserad på ett antal faktorer samt ta fram färgdata för att återskapa logotypen rätt.

Oavsett vilken metod som väljs så se till att alltid erhålla ett tryckprov så att Ni ej får några negativa överraskningar.

Se exempel i vårt logotypegalleri - Logotypgalleri

Hur varumärkesskyddar jag min logotype?
Om du vill skydda din logotype eller varumärke så kan du göra ett varumärkesskydd hos Patent & Registreringsverket (PRV). Företaget Awapatent kan också hjälpa er med det. Det är en ganska dyr process så tänk efter noga om det är något som ni verkligen behöver. Många mindre företag väljer att inte skydda sin logotype men det kan förstås vara värt att söka patent om du arbetar i en bransch där varumärket är viktigt, som till exempel mode.

Mer information finner du på länkar nedan:

- Patent och registreringsverket - Varumärkesansökan

- Awapatent AB - Varumärkesskydd