1795 kr
Unika kreativa logotyper
Leverans på ett fåtal dagar
Välj från 6 kreativa logoförslag
Obegränsat med designändringar
Logotypleverans i CMYK, PMS & RGB
Personlig logodesigner
100% rättigheter till logotyp
Informationshäfte
2495 kr
Unika kreativa logotyper
Leverans på ett fåtal dagar
Välj från 10 kreativa logoförslag
Obegränsat med designändringar
Logotypleverans i CMTK, PMS & RGB
Personlig logodesigner
100% rättigheter till logotyp
Informationshäfte
3495 kr
  Inkluderar Mellanpaketet plus:
Design av visitkort-, kuvert & brevpapper
Visitkortdesign upp till 10 namn
Design grundas på er logotyp
Obegränsat med designändringar
Färgsystem PMS & CMYK för tryck
100% rättigheter
Informationshäfte

Logodesign - Process

 

1. LOGODESIGNARBETET STARTAR

Då ni beställt er logodesign börjar våra designers processen med att designa de unika förslagen. Beroende på logopaket får ni 6 st eller 10 st logodesignförslag (3 st visas till höger). Bedöm förslagen och välj en logodesign som vi ska jobba vidare med. Vill ni inte fortsätta logodesignarbetet faktureras ni endast för de första logodesignförslagen.

2. ÄNDRING AV LOGODESIGN

Vi arbetar vidare med vald logodesign. Den modifieras med hjälp av er feedback tills ni är 100% nöjd. Vi kommunicerar endast via e-post. Många av våra designers talar inte flytande svenska så logodesignprocessen sker normalt på engelska. Under steg 1 & 2 är alla våra logodesignförslag märkta med vår egen vattenstämpel. Tänk på att ni kan kombinera alla logotypförslag med varandra. Ni kan t.ex. byta symbol, färg eller font. Visa gärna era logoförslag för vänner eller anställda för att få värdefull feedback från andra.

3. SLUTLEVERANS AV LOGODESIGN

Slutleverans innehåller er unika logodesign i PMS, RGB och CMYK färger. Ni får flera filer där vektorfilerna är de viktigaste (.eps & .ai). Ni får också ett digitalt informationshäfte som berättar om vad slutleveransen innehåller och hur filerna kan användas. Bli inte förvånad om ni inte kan öppna alla filer på er dator. För flera av filerna krävs det speciella designprogram som t.ex. Adobe Illustrator. Om ni ska trycka något så skicka hela filpaketet till tryckeriet så använder de filerna som krävs. Efter vi fått betalt av er övergår de fullständiga designrättigheterna till er. Betalning av logodesign sker i efterhand med faktura.

4. VIDARE DESIGN - PLUSPAKETET

Om ni har beställt Pluspaketet får ni två grundförslag på design av visitkort, brev och kuvert baserat på er logodesign. Ni väljer en av idéerna. Med hjälp av den designar vi vidare tills ni är 100% nöjd. När allt logodesignarbete är klart lägger vi till namninformation för max 10 personer på visitkorten. Designen slutlevereras i CMYK och PMS-färger anpassade tryck. Ni som beställer Pluspaketet betalar logodesign och design av kontorsmaterial tillsammans.